Громадське обговорення

Проекти

Проект ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Економіка і бізнес першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка
Проект ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Економіка і бізнес другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу kafedra-ep-fmm@ukr.net 

відгуки СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2024 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ТРЕТІЙ (НАУКОВИЙ) рівень вищої освіти

Роботодавцям було запропоновано пройти опитування шляхом анкетування – самозаповнення опитувального листа респондентами за допомогою сервісу Google Forms (Опитування роботодавців). Результати опитування

Шляхом анкетування було здійснено опитування здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Економіка» кафедрами ФММ: економіки і підприємництва, міжнародної економіки та математичного моделювання економічних систем (Опитування здобувачів). Результати опитування.

З результатами опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Економіка», які були проведені  Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс», можна ознайомитися за посиланням. 

Висновок за результатами опитування ННЦПС  “Соціо+”: опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ОНП «Економіка» проводилось у травні 2021 р. на базі «Соціо+». Можна зазначити, що здобувачі задоволені навчанням, оскільки 83,33 % респондентів відповіли, що обов’язково ще раз обрали б цю освітню програму, оскільки за запропонованою ОНП надається, на думку респондентів, якісна освіта. Здобувачі ОНП «Економіка» впевнені, що отримують високий рівень підготовки за фахом. На питання наскільки відповідає програма підготовки фахівців за ОНП «Економіка» сучасним вимогам ринку праці, 75 % респондентів вважають, що повністю відповідає, а 25 % схиляються до того, що радше відповідає. На думку 83,33 % здобувачів ОНП «Економіка» не можливо виокремити недоліки, які знижують якість їх підготовки. При цьому, до основного недоліку, що знижує якість підготовки здобувачі ОНП «Економіка» відносять недостатність інформації про освітній процес. Необхідно зазначити, що всім здобувачам відомо про набір компетентностей, які передбачені ОНП. Всі респонденти висловились, що вони отримують або радше набувають компененції за ОНП «Економіка». Також, у респондентів була одностайна думка щодо того, що зміст ОНП «Економіка» відповідає її назві. Здобувачі вважають, їм повною мірою або достатньою мірою надають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію. 66,67 % опитуваних зазначили, що їм у повній мірі була надана можливість обирати дисципліни обсягом не менше 25 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОНП.  Здобувачі ОНП «Економіка» у обсязі 83,33 % зазначили, що їм відомо, що мають можливість зараховувати окремі результати отриманих в межах неформальної освіти (на основі сертифікатів про закінчення онлайн курсів вебінарів, тренінгів тощо). Такий же відсоток респондентів вважає, що їх практична підготовка відповідає реальним вимогам ринку праці. Проведене опитування показало, що 91,66 % здобувачів ознайомлені із політикою академічної доброчесності КПІ імені Ігоря Сікорського. 91,67 % здобувачів ОНП «Економіка» не мають перевантаженості самостійною роботою за кредитними модулями. Респонденти зазначили, що їх право на академічну свободу повністю або швидше повністю дотримується. Необхідно відмітити, що 100 % здобувачів ОНП «Економіка» зазначили, що їм НЕ доводилось сплачувати якісь кошти за користування інфраструктурою університету (наприклад, спортивними майданчиками, робочими кімнатами, залами бібліотеки тощо). А також, одностайність була висловлена у тому, що жодного разу здобувачі ОНП «Економіка» НЕ давали викладачам певної винагороди за складання / перескладання іспиту / заліку, підвищення оцінки тощо під час сесії. При визначенні якими навичками Soft skills забезпечуються під час підготовки за ОНП «Економіка» респонденти одностайно зазначили, що вони у повній мірі отримують такі навички Soft skills, як комунікативні, вміння публічно представляти результати своєї роботи, комплексно (системно) вирішувати робочі проблеми, ініціативного та творчого підхіду до справи, креативного мислення, здатність до багатозадачності та вміння діяти в умовах стресу.