Навчальні дисципліни (силабуси)

Третій (науковий) рівень Вищої освіти

1. Нормативні освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗО 1. Філософські засади наукової діяльності

ЗО 1.1. Науковий світогляд та етична культура науковця

3О 1.2. Філософська гносеологія та епістемологія

ЗО 2. Іноземна мова для наукової діяльності

ЗО 2.1. Іноземна мова для наукових досліджень

3О 2.2. Іноземна мова наукової комунікації

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО 1. Світова економіка

ПО 2. Теорія аналізу економічних систем

ПО 3. Неокласичні моделі економічних процесів

ПО 4. Управління змінами та трансформація бізнесу

ПО 5.  Організація науково-інноваційної діяльності

ПО 6. Педагогічна практика

2. Вибіркові освітні компоненти

В 01. Інтелектуальні ресурси господарських систем

В 02. Сучасні моделі та механізми економічного розвитку

В 03. Інституційний аналіз економічного розвитку

 

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net