Випускна атестація

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дипломне проектування: написання, оформлення та захист атестаційних робіт для здобувачів вищої освіти

Графік виконання дипломної роботи (2023 – 2024 н.р.)

Теми дипломних робіт 2023-2024 н.р.

Дипломні роботи студентів денної/заочної форм навчання групи 2022-2023 н.р. 

Дипломні роботи студентів денної/заочної форм навчання групи 2021-2022 н.р. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти