інформація для людей з особливими потребами

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Жодна людина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії (https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya)

Динаміка впровадження інклюзивної освіти в Україні представлена в документах МОН: https://mon.gov.ua/ua/prosto-pro-inklyuzivnu-osvitu

Нормативні бази документи, які регулюють процес отримання освіти:

1) Платформа МОН з переліком документів і дорожніх карт 

2) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

Інклюзивна освіта в КПІ ім. Ігоря Сікорського регламентується: Положенням про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до міжнародних норм та стандартів, КПІ ім. Ігоря Сікорського прагне забезпечити рівність доступу до навчання усіх здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами: https://kpi.ua/inclusion

Відповідно до принципів інклюзивної освіти здобувачі вищої освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Не обмежені територіальними (регіональними, географічними) преференціями при вступі і під час навчання (https://pk.kpi.ua/).
Відповідно до Положення КПІ ім. Ігоря Сікорського студентам надається місце у гуртожитку університетського кампусу.
Здобувачі вищої освіти формують індивідуальні траєкторії навчання в межах спеціальностей і освітніх програм за рахунок дисциплін вільного вибору  (https://kpi.ua/regulations)

Доступність освітнього середовища забезпечується компактністю території університетського кампусу.

Університет заснований у 1898 році. Тому має забудову різних років. Адаптація навчальних корпусів і інших будівель університету до сучасних вимог до освітнього простору триває постійно на підставі планових витрат щорічних бюджетів університету, факультетів.

Забезпечення потреб здобувачів освіти відбувається за рахунок утримання університетом власної матеріально-технічної бази:
      25 інститутів і факультетів (http://museum.kpi.ua/), інші структурні і наукові підрозділи, об’єкти соціальної інфраструктури:
           Студмістечко
           Центр студентського харчування
           Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка

           Державний політехнічний музей
           Центр культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського
           Студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського
           
Бази відпочинку університету 

           тощо.

Викладачі при розробці навчальних планів і програм передбачають можливість адаптації їх під особливі освітні потреби здобувача освіти.