періодичні наукові видання

На факультеті менеджменту та маркетингу, частиною якого є кафедра економіки і підприємництва, викладачі, студенти та аспіранти мають можливість публікувати результати своєї наукової діяльності у таких наукових періодичних виданнях: 

Крім того, опублікувати результати наукової роботи можна з збірниках тез доповідей конференцій факультету менеджменту та маркетингу.

Збірник Сучасні проблеми економіки і підприємництво видається на кафедрі економіки і підприємництво 2 рази на рік з 2006 року.
Ознайомитись з інформацією про збірник, поточним випуском та архівом публікацій,  вимогами до подання матеріалів статей можна на сайті збірника.