Освітні програми, Навчальні плани

Про закріплення за кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальностей та освітніх програм, за якими відбувся прийом здобувачів вищої освіти ступенів “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ТРЕТІЙ (НАУКОВИЙ) рівень вищої освіти