Освітні програми, Навчальні плани

Про закріплення за кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальностей та освітніх програм, за якими відбувся прийом здобувачів вищої освіти ступенів “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2018 рік
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 рік

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 рік

          НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН, РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
          Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2018, 2019 рр.)
          Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2018, 2019 рр.)
          Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2020, 2021 рр.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 рік
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 рік
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022 рік

         НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН, РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН другого (магістерського) професійного рівня вищої освіти
         Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти (вступ 2022 р.)           
         Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти (вступ 2023 р.)           

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (наукового) рівня вищої освіти 2020 рік
        НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН третього (наукового) рівня вищої освіти

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net