Наукова діяльність студентів

Наукова діяльність студентів

Кафедрою економіки і підприємництва створено умови для активної наукової діяльності студентів. І бакалаври, і магістри ОПП “Економіка бізнес-підприємства”, “Економіка і бізнес” мають змогу оприлюднювати результати своїх наукових досліджень в рамках щорічної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, збірнику наукових праць та інших виданнях факультету менеджменту та маркетингуСтуденти активно долучаються до участі у щорічній внутрішній олімпіаді “Пізнай себе в економіці”, олімпіадах на базі інших вищих навчальних закладів, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт. Мають можливість займатись науковою діяльністю у наукових гуртках кафедри та факультету. Участь студентів у таких наукових активностях дозволяє їм узагальнювати набуті теоретичні знання та практичні навички, поглиблювати їх та отримувати нові, здобувати досвід публічних виступів, посилювати свої професійні та соціальні компетенції

 

Внутрішня олімпіада “Пізнай себе в економіці”, міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” до того ж забезпечують популяризацію економічних наукових знань та поглиблення міждисциплінарних зв’язків, адже до участі в них запрошуються як студенти економічних, так і неекономічних спеціальностей.

Звіт про участь студентів ОПП “Економіка бізнес-підприємства” у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт за 2016-2022 рр.

Звіт про проведення внутрішньої олімпіади “Пізнай себе в економіці” за 2016-2022 рр.

  

Фотозвіт перемог наших студентів за 2016-2021 рр. 

На кафедрі економіки і підприємництва діє гурток «Економіка, організація і управління хімічним і біотехнологічним виробництвами» наукового спрямування. Метапідвищення інтелектуального й інноваційного рівня здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, мотивації до розвитку творчих здібностей, формування громадської свідомості, соціальної активності та підвищення іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наукові керівники: Підлісна Олена Анатоліївна, доцент кафедри економіки і підприємництва (напрям хімічної технології) та Ткаченко Тетяна Петрівна, доцента кафедри економіки і підприємництва (напрям біотехнології). НАКАЗ № НОН/129/2023 від 14.04.2023.

Наші студенти беруть активну участь у закордонних конференціях, публікують тези доповідей та наукові статті за результатами своєї наукової діяльності

 

  
 

Студенти також беруть активну участь у виконанні НДР кафедри, що відображено у щорічних звітах з наукової діяльності.

 

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net