Наукова діяльність студентів

Кафедрою економіки і підприємництва створено умови для активної наукової діяльності студентів. І бакалаври, і магістри спеціальності “Економіка бізнес-підприємства” мають змогу оприлюднювати результати своїх наукових досліджень в рамках щорічної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, збірнику наукових праць “Сучасні проблеми економіки і підприємництво” та інших виданнях факультету менеджменту та маркетингу
Студенти активно долучаються до участі у щорічній внутрішній олімпіаді “Пізнай себе в економіці”, олімпіадах на базі інших вищих навчальних закладів, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт. Мають можливість займатись науковою діяльністю у наукових гуртках кафедри та факультету

Участь студентів у таких наукових активностях дозволяє їм узагальнювати набуті теоретичні знання та практичні навички, поглиблювати їх та отримувати нові, здобувати досвід публічних виступів, посилювати свої професійні та соціальні компетенції. 

Внутрішня олімпіада “Пізнай себе в економіці”, міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” до того ж забезпечують популяризацію економічних наукових знань та поглиблення міждисциплінарних зв’язків, адже до участі в них запрошуються як студенти економічних, так і неекономічних спеціальностей. 

Звіт про проведення внутрішньої олімпіади “Пізнай себе в економіці” за 2016-2021 рр.

Звіт про проведення внутрішньої олімпіади “Пізнай себе в економіці” за 2016-2021 рр.

Звіт про участь студентів спеціальності “економіка бізнес-підприємства” у Всеукраїнських олімпіадах за 2016-2020 рр.

Звіт про участь студентів спеціальності “економіка бізнес-підприємства” у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт за 2016-2021 рр. 

  


Фотозвіт перемог наших студентів за 2016-2021 рр.
 

На кафедрі економіки і підприємництва діє гурток «Економіка, організація, управління хімічним і біотехнологічним підприємствами».  Наукові керівники: доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.т.н. О.А. Підлісна; доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Т.П. Ткаченко; доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Ю.В. Тюленєва. Чисельність студентів у гуртку: 27 осіб.

Наші студенти беруть активну участь у закордонних конференціях, публікують тези доповідей та наукові статті за результатами своєї наукової діяльності


  


Студенти також беруть активну участь у виконанні НДР кафедри, що відображено у щорічних звітах з наукової діяльності.

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net