матеріально-технічне забезпечення

Для організації навчального процесу кафедра використовує матеріально-технічну базу КПІ ім. Ігоря Сікорського, ресурси факультету менеджменту та маркетингу і кафедральні.

Таблиця 1. Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Презентація матеріально-технічної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загальні навчальні площі власних будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» становлять 352320,0 м2. Навчальна площа, що закріплена за кафедрою – 285 м2. Загальна кількість приміщень кафедри – 7, з них: 1 комп’ютерний клас (330-7), 2 методичні кабінети (332-7, 019-7), 2 класи курсового та дипломного проектування (таблиця 1: 134а-7, 522-7, методичний кабінет 320-7, кабінет зав.кафедри 520-7). По університету в цілому на одного студента денної форми навчання доводиться площа 17,8 м2, по кафедрі на одного студента денної форми навчання доводиться площа 1,51 м2 (загальна кількість студентів, що навчаються на кафедрі на березень 2024 року становить 188 осіб). 
Усі будівлі підключені до інженерних мереж (водопостачання, каналізація, тепломережі, електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією.

Навчальні приміщення університету відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. Підтвердженням цього служать відповідні офіційні документи, що входять до цієї акредитаційної справи: Висновок Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві № 0600/84 від 30.01.2017 р. та довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві щодо вимог пожежної безпеки № 21/388 від 28.02.2017 р. В усіх приміщеннях кафедри дотримуються необхідні вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.
В навчальних комп’ютерних класах: комп’ютерів – 12 од. (таблиця 2). Висококваліфіковані співробітники кафедри підтримують технологічне обладнання в робочому стані. 
Матеріальна база кафедри постійно вдосконалюється. В останні роки колектив кафедри виконав велику роботу по обладнанню та модернізації діючих методичних кабінетів та комп’ютерного класу. 
На кафедрі є аудиторії з можливістю проведення лекцій та групових занять з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки. 
Виконання практичних робіт на кафедрі повністю забезпечено обладнанням, приладами та інструментами. Розробка нових методичних вказівок для проведення практичних робот проводиться тільки за наявністю обладнання, яке необхідне для проведення певної роботи. Кафедра забезпечена також необхідними технічними засобами навчання. Рівень оснащення кабінетів і майстерень їх технічний стан відповідають вимогам навчальних планів і програм.
Кафедра має можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій. Студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практики на провідних підприємствах м. Києва та регіонів: ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ “Палладіум ЮА”, ТОВ “АЖУР ФРОУЗЕН ФУД”, ТОВ «Вимпел-45», ТОВ «Рекламна агенція «Інтернет-Медіа», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Агротехсоюз», ТОВ «Укрфорт ЛТД, ТОВ “Комплекс Агромарс”, ПАТ “Київенерго”, ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ТОВ «Галран», ТОВ «Європа Імпорт LLC», НКРЕП, ТОВ “Крона-Калинівка”, ТОВ “Розбут”, ТОВ «Корпорація «Галактика», ТОВ “Науково-виробнича фірма “Адрон” та ін. 
Кількість комп’ютерних місць у спеціалізованому комп’ютерному класі (12) та інших лабораторіях факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського (87) забезпечує виконання навчального плану – 40 на 100 студентів, що відповідає вимогам. Планується оновлення комп’ютерів на більш сучасні, а також створення додаткових комп’ютеризованих місць для студентів. Університет підключений до глобальної мережі Internet. Через локальну комп’ютерну мережу університету всі підрозділи мають можливість отримувати необхідну інформацію. Для удосконалення навчального процесу використовується Електронний кампус Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який входить складовою в Корпоративний портал КПІ ім. Ігоря Сікорського, що є підсистемою Єдиного Інформаційного Середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Найменування

Значення

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), кв.м

17,8

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, кв.м

285

Кількість приміщень / загальна кількість місць:

4/277

- аудиторій

0/145

- спеціалізованих лабораторій

0/80

- комп'ютерних класів

1/40

- методичних кабінетів

2/6

- читальних залів

0

- класів курсового та дипломного проектування

2/6

Наявність: - кафедральної локальної комп'ютерної мережі

+

- виходу до Internet, Wi-Fi

+

Кількість комп'ютерів

18

Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів

12,21

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах НТБ університету

1814,9 (1500 : 224)

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

18136,2 (30517 : 224)

Забезпеченість лабораторним обладнанням, у % від потреби

100

Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального обладнання, літератури тощо), %

5

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, підприємств, установ тощо)

+

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

100

Наявність пунктів харчування

+

Наявність спортивного залу

+

Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

Наявність медичного пункту

+

Забезпеченість обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм відповідає вимогам – 100% від потреби. 
Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком становить – 100%, що відповідає вимогам 70% від потреби. Гуртожитки знаходяться на території студмістечка. 
В користуванні університету є спортивно-оздоровчі комплекси. У приміщеннях навчальних корпусів працюють їдальні та буфети. У студмістечку функціонують їдальня, буфети, медичні пункти. 
Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з потужних науково-технічних бібліотек м. Києва. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах бібліотеки університету – 14,9, а кількість томів навчальної літератури на одного студента 136,2 (таблиця 1). 
Кафедра економіки і підприємництва має належні умови для підготовки фахівців ОКР «бакалавр», «магістр».

Таблиця 2. Перелік спеціалізованих кабінетів кафедри

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

330-7 Ком’ютерний клас 36 м2

Інформаційно-аналітична діяльність економіста; Статистика; Управління витратами; Інформатика; Планування і контроль на підприємствах; Комп’ютерні технології на підприємстві; Прикладне програмне забезпечення; Економіка та організація інноваційної діяльності; Бухгалтерський облік

Комп’ютери Intel Pentium 4 – 12 шт