Вступ ДО магістратурИ

магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка бізнес-підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб – на денній формі навчання, та за кошти фізичних або юридичних осіб – на заочній.

Вступникам до магістратури цого року НЕ ПОТРІБНО складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.

Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році Приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації:

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)     
Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2022 році
2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Програма магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

ПРОГРАМА комлексного ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітню програму підготовки магістра «Економіка бізнес-підприємства» за спеціальністю 051 «Економіка»

Консультація до комплексного фахового випробування для вступу на ОП Економіка бізнес-підприємства:  https://youtu.be/DBwa8drrGTg

Для вступу на усі спеціальності факультету менеджменту та маркетингу (051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг)  для здобуття освітнього рівня магістр в 2022 році зараховуються результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) за 2022 р. та фаховий іспит.

Для складання МНТК потрібно зареєструватись з 27 червня до 18 липня (до 18.00) та з 10 серпня до 17 серпня скласти їх. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 05 до 18 вересня.

Вступні випробування

1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). За даними УЦОЯО, укладатиметься відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності: – вербально-комунікативний компонент (критичне мислення, аналітичне письмо, комунікація й медіація); – логіко-аналітичний компонент (логічне мислення, аналітичне мислення). 
2. Фаховий іспит.
3. Мотиваційний лист.

Конкурсний бал формується з використанням таких коефіцієнтів:

  • МТНК – 0,5;
  • Фаховий іспит – 0,5.
Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі
БЮДЖЕТКонтракт
 125 100

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю)  та середній бал додатку до диплому в цьому році  не враховуються!

Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати не потрібно.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – магістр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна),

– спеціальність: 051 Економіка, освітня програма Економіка бізнес-підприємства.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Терміни вступної кампанії:

Реєстрація вступників для складання МТНК – 27 червня – 18 липня до 18:00.

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.

Основна сесія МТНК – 10–17 серпня.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі МТНК – 16 серпня – до 18:00 15 вересня.

Додаткова сесія МТНК – 7–10 вересня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на бюджет – до 20 вересня.

Виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18:00 24 вересня.

Наказ про зарахування на бюджет – 25 вересня.

Виконання вимог до зарахування на контракт – до 30 вересня.

Наказ про зарахування на контракт – 1 жовтня.

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 44 100 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 20 200 грн./рік.

КАР’ЄРНИЙ ПУТІВНИК

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net