Вступ ДО магістратурИ

магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка і бізнес» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб – на денній формі навчання, та за кошти фізичних або юридичних осіб – на заочній.

Офіційна інформація про вступ до магістратури у 2024 р. розміщена на сайті Приймальної комісії університету та сайті факультету:

https://pk.kpi.ua/entry-5-course

https://fmm.kpi.ua/?page_id=205

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)     
Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2024 році
2)     Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для здобуття ступеня магістра

ПРОГРАМА комплексного ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (КФВ) 2024 р. (для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ) для вступу на ОПП Економіка і бізнес за спеціальністю 051 Економіка

Консультація перед вступним комплексним ФАХОВИМ ВИПРОБУВАННЯМ до магістратури на ОПП “Економіка і бізнес” (21.07.23 р.)

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФММ к.е.н., доц., доцент кафедри економіки і підприємництва КИРИЧЕНКО Сергій Олександрович

Заступник відповідального секретаря ВК ФММ з прийому до магістратури к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту підприємств ЧЕНУША Олександр Сергійович

7 травня розпочинається реєстрація на вступні випробування, які проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти – єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом МОН №148 від 12 квітня 2023 р., реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ можлива лише один раз в одному закладі вищої освіти (ЗВО). Результати, які вступник отримає після успішного складання ЄВІ/ЄФВВ будуть дійсними при вступі до всіх ЗВО в Україні.

  1. Як зареєструватись на ЄВІ / ЄФВВ вступникам, які завершують навчання в 2024 році на бакалаврському рівні в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  2. Як зареєструватись на ЄВІ / ЄФВВ вступникам, які завершують навчання в 2024 році на бакалаврському рівні в інших ЗВО або вже мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра

Для дистанційної реєстрації необхідно:

Завантажити бланк заяви-анкети за посиланням (.docx.pdf) та заповнити її. Заяву-анкету можна роздрукувати та заповнити власноруч або заповнити відповідні поля в текстовому редакторі.

За бажанням, можна скористатися online версією заяви-анкети в Google Документах: (після переходу за посиланням, в меню Файл оберіть: Копіювати, збережіть документ на свій Google Диск та заповніть необхідні поля).

Після внесення всіх даних до заяви-анкети, перевірте їх правильність!

Заповнену власноруч заяву-анкету необхідно відсканувати у форматі .pdf або зберегти заповнений в електронному вигляді документ у форматі .pdf (розмір файла не повинен перевищувати 1 Мб). Заповнений електронний варіант заяви-анкети (файл у форматі .pdf) необхідно підписати особистим кваліфікованим електронним підписом. Для підпису можна скористатись файловим ключем, наприклад від Приватбанку, або сервісом Дія.Підпис (як підписати файли електронним підписом?).

Формат файлу з електронним підписом повинен бути: .p7s (CAdES)

Екзаменаційні листки будуть видаватися особисто студентам, або надсилатися, за їхнім проханням виключно через службу НОВА ПОШТА

ЄВІ/ЄФВВ проводить не КПІ, а УЦОЯО, тому дізнатися де будуть проходити ці заходи, можна на тестпорталі, в особистому кабінеті: https://zno.testportal.com.ua/master/login

 

В анкеті для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ необхідно вказувати український мобільний номер.

 

 

Вступні випробування

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю.
3. Мотиваційний лист

ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ ТА ЄФВВ необхідно зареєструватися в електронному кабінеті вступника та подати заяви на вступ.

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – магістр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна),

– спеціальність: 051 Економіка, освітня програма Економіка і бізнес.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків.

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:
КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та Положенням випадках.

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю) та середній бал додатку до диплому в цьому році  не враховуються!

Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати не потрібно.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно!

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 47 900 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 31 900 грн./рік.

КАР’ЄРНИЙ ПУТІВНИК