Вступ на бакалаврат

бакалаврат

vstup_bac_23_2

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за ОПП «Економіка і бізнес»
Форма навчання: денна, заочна

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/
Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році.

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Формула обрахунку конкурсного балу при вступі на спеціальності: 051 ЕКОНОМІКА, 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 075 МАРКЕТИНГ

Вагові коефіцієнти НМТ:

Середній бал документа про повну загальну середню освіту у 2024 році не враховується.

Вступники будуть допускатись до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше, ніж 130 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується).

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

Мотиваційний лист– це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Вимоги до мотиваційного листа (буде оновлення)

Відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році»,  мотиваційні листи не оцінюються, а розглядаються. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у разі однакового конкурсного бала та пріоритетності заяв.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

У заяві вказується: 

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – бакалавр

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність: 051 Економіка;

– якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5.

Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії. 

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ – повинні бути різні заяви! 

Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

ВСЕ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу.

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році.

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 43 900 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 29 900 грн./рік.

Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Берестейський (Перемоги) 37, корпус 1, аудиторія 195.

Як до нас дістатись: до станції метро «Політехнічний інститут», до зупинки громадського транспорту «Олекси Тихого» (1, 3 швидкісний трамвай) або до зупинки «Політехнічний інститут» тролейбусами, автобусами й маршрутними таксі, що прямують Берестейським проспектом (Перемоги) (тролейбус №5, автобус № 31, маршрутні таксі). Залишити транспорт можна на спеціалізованих стоянках.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65.

e-mail: vk.fmm@ukr.net

Чат в Telegram:Абітурієнт ФММ

Додаткова інформація за посиланнями:http://pk.kpi.ua/

Карта кампусу Університету:http://kpi.ua/map.html