Вступ на бакалаврат

бакалаврат

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за ОПП «Економіка бізнес-підприємства»

Форма навчання: денна, заочна

Студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. У студентів формуються системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення. Бакалавр з економіки бізнес-підприємства в змозі застосувати набуті уміння в практичній роботі, здатен виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу на підприємствах різної форми власності та в різних галузях господарства. Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році.

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

У 2022 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 році у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)Ваговий коефіцієнтМінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
 Українська мова та література0,35125 (бюджет)           100 (контракт)
 Математика0,4
Історія України 0,25

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0. Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Формула обрахунку конкурсного балу при вступі на спеціальності: 051 ЕКОНОМІКА, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 075 МАРКЕТИНГ

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – бакалавр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність: 051 Економіка, освітня програма Економіка бізнес-підприємства;

– якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5.

Якщо ти бажаєш вступити на навчання на ФММ, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ!

Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ – повинні бути різні заяви!

Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Терміни вступної кампанії для осіб, що вступають за результатами НМТ та/або ЗНО:

Реєстрація особистих кабінетів – з 1 липня.

Початок прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) – 29 липня.

Закінчення прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) для осіб, які вступають за результатами НМТ – 23 серпня до 18:00.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на бюджет – 29 серпня.

Виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18:00 2 вересня.

Наказ про зарахування на бюджет – 5 вересня.

Виконання вимог до зарахування на контракт – до 16 вересня.

Наказ про зарахування на контракт – 17 вересня.

Терміни вступної кампанії для осіб, що користуються спеціальними умовами

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу.

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році.

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 34 900 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 20 200 грн./рік.

Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: 

м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги 37, корпус 7, аудиторія 120.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65.

Додаткова інформація за посиланнями: 
http://pk.kpi.ua/ 

Карта кампусу Університету: http://kpi.ua/map.html

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net