Антикорупційна діяльність

У КПІ ім. Ігоря Сікорського затверджено Антикорупційну програму Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” наказом № НУ/99/2023 від 08.06.2023 “Про затвердження Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського” та рішенням Конференції трудового колективу від 20 квітня 2023 року.

Повідомлення про прояви корупції. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Університету, затвердженої відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”. 

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників ЗВО може бути повідомлена:

  • звернення та повідомлення можна надсилати на адресу електронним листом на адресу: anticor@kpi.uа; 
  • письмово за адресою: 03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37. Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

У розпорядженні РП/342/2023 від 20.10.2023 «Про антикорупційне навчання», була надана рекомендація (за бажанням працівника), щодо проходження курсів антикорупційного навчання працівниками підрозділів на освітній платформі Національного агентства із запобігання корупції (курс «Основи антикорупції для всіх і кожного»). 

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і підприємництва долучився до запропонованої ініціативи, пройшли курс «Основи антикорупції для всіх і кожного» та отримали сертифікати: зав. кафедри, д.е.н., проф. Тульчинська С.О.д.е.н., проф. Гречко А.В., д.е.н., проф. Шашина М.В.к.п.н., доц. Андрусь О.І., ст. викладач Бойчук Н.Я., к.е.н., доц. Дергалюк М.О., к.е.н., доц. Кавтиш О.П., к.е.н., доц. Кириченко С.О., к.е.н., доц. Кривда О.В., к.е.н., доц. Кузьмінська Н.Л., к.е.н., доц. Макалюк І.В., к.т.н., доц. Підлісна О.А., к.е.н., доц. Ткаченко Т.П., к.т.н., доц. Шевчук Н.А., ас. Очеретяна О.В., ас. Солосіч О.С.