Академічна доброчесність

В КПІ ім. Ігоря Сікорського запроваджено політику академічної доброчесностіяка забезпечена нормативно-правовими та регламентуючими документами, офіційними рекомендаціями, наказами та розпорядженнями. В університеті проводяться соціологічні опитування та дослідження, розроблені методичні матеріали та освітні курси. Також надані корисні ресурси з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Моральні принципи та правила етичної поведінки університетської громади базуються на: 

Кодексі честі, що стосується студентів, аспірантів, дослідників, професорсько-викладацького складу та інших учасників освітнього та наукового процесів.
Положенні про запобігання академічному плагіату усіх наукових (дисертації, монографії, статті, тези конференцій), методичних (підручники, посібники тощо) та навчальних робіт (дипломних, курсових, рефератів тощо) з використання системи Unicheck.
Положенні про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

З іншими нормативно-правовими, регламентуючими документами та корисними ресурсами з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитись: Академічна доброчесність | КПІ ім. Ігоря Сікорського