Науковий студентський гурток кафедри економіки і підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»
«Економіка і організація хімічної промисловості України»

Мета діяльності:
- формування у студентів навичок економічного мислення
- формування у студентів технічних напрямів підготовки навичок управлінської діяльності
- дослідження шляхів розвитку хімічної та біотехнологічної промисловості України
- формування засад підготовки виконання комплексних магістерських дисертацій технічного і економічного спрямування
- техніко-економічне обґрунтування інноваційних рішень у хімічній т біотехнологічній промисловості.

Тематика досліджень:
1 Моделювання економіко-організаційних процесів на підприємствах хімічної (біотехнологічної) промисловості.
2. Формування критеріальних підходів до оцінки доцільності функціонування малих, середніх та великих підприємств у хімічній та біотехнологічній галузі промисловості.
3. Формування та аналіз ситуаційних моделей господарських завдань.
4. Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості управлінських, організаційних, технічних та технологічних рішень на хімічних та біотехнологічних підприємствах.
5. Техніко-економічне обґрунтування інноваційних рішень у хімічній і біотехнологічній промисловості.

Наукові керівники:
1. Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.т.н. О.А. Підлісна
2. Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Т.П. Ткаченко

Чисельність студентів у гуртку: 45 осіб ХТФ, 10 осіб ФБТ.

Публікації:

 

1. Pidlisna O. Local jurisdiction of regional development // Interaction of post secondary institutions, government and the private sector for sustainable community development. International forum, NTUU “KPI”, 30-31 October 2014.
2. Вавулін П.А. Визначення ціни товару відповідно до критерію ефективності покупної здатності / П.А. Вавулін // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 77
3. Ващук В.Д, Підлісна О.А. Економічні перспективи вступу України до ЄС для хімічного виробництва / В.Д. Ващук, ОА. Підлісна //Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –308 с. – С. 19-25 (0,25 д.а.)
4. Векшин С. Вугільна промисловість в Україні. /С. Векшин // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 75
5. Ганзюк О.В. Зниження собівартості молочної продукції через використання молочних жирів / О.В. Ганзюк // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 81
6. Глушко Б.В. Обсяги виробництва та запаси нафти і природного газу у світі. / Б.В. Глушко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с8 0
7. Давидок А.О. Впровадження електронних кюветів. / А.О. Давидок // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 83
8. Дорош К. Світовий розподіл видобування і споживання нафти/ К. Дорош // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 85
9. Дудко В.О. Порівняльний аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня урядів України / В.О. Дудко, Д.В. Третяк // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 88
10. Кибал Р. Наслідки зміни підпорядкування АР Крим для розвитку території / Р. Кибал // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 139
11. Ківерник А. Аналіз фінансової стійкості НТУУ «КПІ» в умовах зменшення державного фінансування А. Ківерник // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 120
12. Кожушко Е.О. Кваліфікаційний рівень законотворчих органів України. / Е.О. Кожушко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 144
13. Ксьондзик К.В. Порівняння економічних затрат на традиційні і альтернативні види палива для потреб населення. / К.В. Ксьондзик // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 131
14. Кух А.А.Вплив соціально-економічних факторів на демографічну ситуацію в Україні/ А.А. Кух,О.А.Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. (0,25 д.а.)
15. Лісова Н. Оцінка ефективності нетрадиційних джерел енергії./ Н. Лісова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 139
16. Матвєєва Т. В. Економічні передумови і перспективи виробництва біодизелю з ріпаку /Т. В.Матвєєва, О.А.Підлісна // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с.
17. Мацібура О.П. Ефективне використання теплових ресурсів в умовах економії теплоенергії / О.Л. Мацібура, Б.В. Чистяков // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 146
18. Мирончук І. С. . Перспективи розвитку органічної хімії в Україні / І. С. Мирончук,О.А.Підлісна // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с.
19. Паршиков В.О. Біотехнологічні методи утилізації відходів як елемент «зеленої економіки». / В.О. Паршиков, М.В. Молочко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 162
20. Підлісна О.А. Застосування принципів концепції JIT на заводах з виробництва скла/ О.А. Підлісна,О.Я. Весельська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.- С. 190-195 (0,25 д.а.)
21. Підлісна О.А.Аналіз джерел фінансування діяльності промислових підприємств/О.А. Підлісна,О.О.Бобешко //Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. 0,25 д.а.)
22. Підлісна О.А.Економічна ефективність регенерації органічних розчинників/ О.А. Підлісна,О.В.Міляр // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. (0,25 д.а.)
23. Підлісна О.А.Еміграційні потоки з України у 2008-2013 рр./О.А. Підлісна,І.Р.Знак // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. (0,25 д.а.)
24. Приткова К. Проблеми розвитку біоенергетики. / К. Приткова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 164
25. Ребрикова П.А. Економічна ефективність індивідуальної системи отримання біогазу. / П.А. Ребрикова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 167
26. Сак А. Ризикове інвестування в Україні./ А. Сак // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с170
27. Терлецька О.О. Економічні наслідки санкцій для країн ЄС. / О.О. Терлецька // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с171
28. Ткачук О.О. Економічна доцільність індивідуальної очистки водиметодами УФ-знезараження та озонування О.О. Ткачук // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с173
29. Яцентюк І.В. Вибір фільтрів механічної очистки стічних вод. / І.В. Яцентюк // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 176

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net