Контакти: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://keip.kpi.ua 

Тел.: (044) 204-98-58
03056, м. Київ, пр. Перемоги 37,
корпус 7, ауд. 522


Спеціальність „Економіка підприємства”
є комплексною економічною спеціальністю. Для фахівців такого профілю потрібні глибокі знання з мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, логістики, економіки та стратегії розвитку  підприємства, фінансового обліку, аудиту, організації виробництва, інноваційної діяльності, господарського права тощо. Обов’язковою складовою обсягу вмінь та навичок економіста є добре володіння іноземною мовою, інформаційними системами і технологіями. Фундаментальна підготовка зі спеціальності „Економіка підприємства” здійснюється за всіма цими напрямками.

Популярність та престиж спеціальності „Економіка підприємства” підтверджується високим рейтингом серед інших спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського та стовідсотковим працевлаштуванням випускників кафедри.

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал. Професорсько-викладацький колектив кафедри нараховує понад 30 висококваліфікованих штатних викладачів, які мають досвід науково-педагогічної та виробничої діяльності. Багато з них пройшли стажування у провідних університетах Європи та США. У підготовці студентів приймають участь 4 професори, доктори наук та понад  25 кандидатів наук.

Кафедра є найбільшою за чисельністю викладацького складу і провідною кафедрою факультету менеджменту та маркетингу. Вона обслуговує 10 інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, забезпечує викладання більше 50 дисциплін, а саме:

 • Економіка підприємства,
 • Стратегія підприємства,
 • Економіка і організація інноваційної  діяльності,
 • Управління потенціалом підприємства,
 • Основи підприємництва,
 • Аналіз діяльності підприємства,
 • Прикладне програмне забезпечення,
 • Планування і контроль на підприємстві,
 • Організація виробництва,
 • Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства;
 • Фінанси,
 • Регіональна економіка,
 • Економічна теорія,
 • Національна економіка,
 • Державний сектор економіки і підприємництво,
 • Ринок фінансових послуг,
 • Економічна діагностика,
 • Управління проектами та інші.

 На кафедрі працюють: 

 • 46 висококваліфікованих викладачів-науковців, а саме:
 • Професорів – 4
 • Докторів наук – 3
 • Доцентів – 20
 • Кандидатів наук – 25
 • Викладачів-дослідників – 2
 • Викладачів-здобувачів – 5
 • Викладачів–винахідників - 7

 Викладачами кафедри опубліковано:

 • Монографій – 24
 • Підручників та навчальних посібників – 61,
 • Статей 861, з яких у виданнях, що затверджені ВАК України 334,
 • Тез доповідей 547

Отримано: 3 авторських свідоцтва та 11 патентів.

Головна особливість кадрового потенціалу кафедри – поєднання економічної та технічної освіти викладачів і наявність у них досвіду науково-педагогічної та практичної економічної діяльності, що підтверджено стажуванням викладачів у провідних університетах світу та загальновідомих комерційно- виробничих структурах і наявністю у них фахових дипломів. сертифікатів та ліцензій національного та світового рівнів.

Колективом кафедри за останніх п’ять років опубліковано 1439 наукових та 74 методичних праць.

Кожен рік на базі кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

Важливим етапом у підготовці студентів до Всеукраїнських олімпіад є щорічне проведення внутрішньої олімпіади кафедри економіки і підприємництва «Пізнай себе в економіці»

Кафедра здійснює наукові дослідження за міжнародними грантами та державними науково-дослідними програмами.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://keip.kpi.ua

Тел.: (044) 204-98-58

03056, м. Київ, пр. Перемоги 37,
корпус 7, ауд.522

 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net