Розклад навчальних занять разом із навчальним планом і навчальними програмами дисциплін є основним документом, що регламентує організацію та проведеннянавчального процесу в університеті.  Графік навчального процесу, в т.ч. розклад занять, сессії та розклад для викладачів формується згідно вимог "Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”".

Чисельність навчальної групи за програмами підготовки бакалаврів та спеціалістів повинна бути не більше 30 (з них студентів-бюджетників не більше 25) та не менше 16 осіб. Чисельність навчальних груп за програмами підготовки магістрів може бути зменшена до 15-7 студентів. Лекційні потоки за програмами підготовки бакалаврів складаються, як правило, з 8-4 навчальних груп, за програмами підготовки спеціалістів та магістрів – з 4-2 навчальних груп.

Семестровий розклад занять та екзаменів 1-2 курсів складає диспетчерська навчального відділу університету (для деяких факультетів та інститутів – деканати). Для складання розкладу до диспетчерської подаються такі документи:

  1. Деканатами – витяги з робочих навчальних планів (Форма №Д-2);
  2. Кафедрами – витяги з розподілу навчального навантаження (Форма №К-6).

Розклад занять та екзаменів старших курсів складають деканати факультетів (інститутів) з візуванням їх у навчальному відділі університету.

Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку. Завантаження аудиторного та лабораторного фондів контролюється диспетчерською службою навчального відділу.

Розклад
занять
для груп
УЕ-11
УЕ-21
УЕ-31 
УЕ-32 
УЕ-41  
УЕ-41м
УЕ-41с
УЕ-42

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net