Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктів

Науковий керівник групи: к.е.н., проф. Круш П.В.

Заснована у 1997 р. 

Галузь науки: Економічні науки: економіка підприємства, організація виробництва, управління, економічна теорія, регіональна економіка.

Напрями науково-технічної діяльності: 
Конкурентоспроможність суб’єктів національної економіки
Стратегічне управління промислових підприємств
Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України

Розвиток інтелектуально-інноваційної системи та соціальної інфраструткри регіонів України
Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України
Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням промислових підприємств
Роль інститутів у функціонуванні та розвитку національного господарства
Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності підприємств
Корпоративне управління акціонерними товариствами
Механізми антикризового управління на промислових підприємствах

Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.

В діяльності школи беруть участь: 4 д.е.н., 8 к.е.н.

За період діяльності підготовлено: докторів наук – 1, кандидатів наук – 23


Здобутки за останні 3 роки:

видано монографій – 13

публікацій за тематикою у Scopus станом на 01.10.2016 – 6

підготовлено за тематикою д.н. – 1, к.н. – 4

виконано НДР та ДКР за тематикою – 9

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net