Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за ОПП «Економіка бізнес-підприємства»

Форма навчання: денна, заочна 

Студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. У студентів формуються системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення. Бакалавр з економіки бізнес-підприємства взмозі застосувати набуті уміння в практичній роботі, здатен виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу на підприємствах різної форми власності та в різних галузях господарства. Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: 
https://pk.kpi.ua/documents/ 

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році.

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Вартість навчання

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання  — 32 700 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 18 900 грн./рік.

Відповідно до правил прийому у 2020 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

 Українська мова та література

0,25

125

 Математика

0,4

 Географія або іноземна мова

0,35


Ваговий бал атестата
 про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою – 0.

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі  – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.
Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018, 2019 і 2020 рік.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липня 2020 р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 13 липня 2020 р. 
Закінчення прийому заяв закінчується 22 липня о 18-00 годині - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  http://testportal.gov.ua/

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 серпня 2020 року, 18-00

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

27 серпня 2020 року
не пізніше 12.00 

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

31 серпня 2020 року
не пізніше 18.00 

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

10 вересня 2020 року

Терміни зарахування за державним замовленням

05 вересня 2020 року
не пізніше 12.00

Терміни зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 14 вересня 2020 року


Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: 

м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги 37, корпус 7, аудиторія 120.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65.

Додаткова інформація за посиланнями:

http://pk.kpi.ua/ 

Карта кампусу Університету: http://kpi.ua/map.html 

 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net