Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка бізнес-підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/documents/ 


Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:

1)     
Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році
2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Строки прийому заяв
 
і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Якщо ти вступаєш до магістратури на навчанняза спеціальностями 051 Економіка,073 Менеджмент, 075 Маркетинг, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 13 травня до 3 червня (до 18.00) та 2 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову. Термін подання заяв — з 10 липня до 23 липня, а терміни складання вступного фахового випробування — з 5 до 26 липня. Проте, якщо ці спеціальності — новий для тебе фах (диплом бакалавра ти одержав за іншою спеціальністю), ти маєш скласти додаткове фахове випробування до 31 травня. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Перелік документів, потрібних для реєстрації на ЗНО:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти та Витяг про реєстрацію);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
 • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • 2 кольорові фотографії 3х4.


Просимо особливу увагу звернути на послідовність дій абітурієнта:                                      


                                         
ГРАФІК ДІЙ АБІТУРІЄНТА

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 13 травня по 03 червня 2019 р. до 18.00
Графік роботи відбіркової комісії факультету менеджменту та маркетингу з реєстрації абітурієнтів на ЗНО з іноземної мови
Додаткове фахове випробування:
  з 13 травня по 31 травня  та з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Подача документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.
ЗНО з іноземної мови: 02 липня 2019 р.
Фахове вступне випробування: з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 05 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18 години 10 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13 години 14 серпня 2019 р.   

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням – до 12 години 12 серпня 2019 р., за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 15 серпня 2019 р.

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»
ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка» 

Прийом студентів для здобуття освітнього ступеня магістр здійснюється за конкурсом у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”. 

Випускники кафедри економіки і підприємництва та інших навчальних закладів, що отримали освітній ступінь «бакалавр» у встановлені терміни мають подати всі необхідні документи до приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться за адресою м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, 16 корпус, аудиторія 145.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65

Додаткова інформація за посиланнями: http://pk.kpi.ua/ 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • військовий документ (для хлопців: оригінал та копії);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • чотири фотографії.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Конкурсний відбір за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізацією "Економіка підприємства" здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 
З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net