Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка бізнес-підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вартість навчання

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання  — 36 300 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 18 900 грн./рік.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/documents/ 

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)     
Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2020 році
2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Строки прийому заяв
 
і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році скасовано. 

https://pk.kpi.ua/cancelled20/

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

 https://pk.kpi.ua/mag-register-kpi/

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

 https://pk.kpi.ua/mag-register-other/


ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»

ПРИКЛАД екзаменацiйного бiлета комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»

Прийом студентів для здобуття освітнього ступеня магістр здійснюється за конкурсом у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”. 

Випускники кафедри економіки і підприємництва та інших навчальних закладів, що отримали освітній ступінь «бакалавр» у встановлені терміни мають подати всі необхідні документи до приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться за адресою м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, 16 корпус, аудиторія 145.

Телефон гарячої лінії (099) 018-08-13; (096) 318-06-65

Додаткова інформація за посиланнями: http://pk.kpi.ua/ 

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  • диплом бакалавра (оригінал та копії);
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  • військовий документ (для хлопців: оригінал та копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • чотири фотографії.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація для складання ЄВІ

12 травня - 05 червня 2020 року (до 18.00)

ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)

01 липня 2020 року

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 серпня 2020 року

Прийом заяв та документів

05-22 серпня 2020 року  

Фахові вступні випробування

05-26 серпня 2020 року 

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

не пізніше 01 вересня 2020 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

06 вересня 2020 року
не пізніше 18.00

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

11 вересня 2020 року до 12.00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 вересня 2020 року не пізніше 13.00

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 вересня 2020 року 


Конкурсний відбір за спеціальністю 051 "Економіка", ОПП "Економіка бізнес-підприємства" здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 
З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net