Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка бізнес-підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)      Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджених наказом МОН № 1096 від 11 жовтня 2018 року.
2)     Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Просимо особливу увагу звернути на послідовність дій абітурієнта:                                     

                                         
ГРАФІК ДІЙ АБІТУРІЄНТА

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 13 травня по 03 червня 2019 р. до 18.00
Графік роботи відбіркової комісії факультету менеджменту та маркетингу з реєстрації абітурієнтів на ЗНО з іноземної мови
Додаткове фахове випробування:
  з 13 травня по 31 травня  та з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Подача документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.
ЗНО з іноземної мови: 02 липня 2019 р.
Фахове вступне випробування: з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 05 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18 години 10 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13 години 14 серпня 2019 р.   

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням – до 12 години 12 серпня 2019 р., за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 15 серпня 2019 р.

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»
ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка» 

Прийом студентів для здобуття освітнього ступеня магістр здійснюється за конкурсом у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”. 

Випускники кафедри економіки і підприємництва та інших навчальних закладів, що отримали освітній ступінь «бакалавр» у встановлені терміни мають подати всі необхідні документи до приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться за адресою м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, 16 корпус, аудиторія 145.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65

Додаткова інформація за посиланнями: http://pk.kpi.ua/ 

 
Конкурсний відбір за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізацією "Економіка підприємства" здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 
З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net