Доцент кафедри

Підлісна Олена Анатоліївна

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Економіка і організація виробництва
Комерціалізація наукових розробок

Наукові доробки

біля 200 наукових і науково-методичних праць, зокрема одноосібні і колективні підручники, статті у фахових виданнях, патенти та свідоцтва

Наукові інтереси

управління промисловими підприємствами, організація техніко-технологічних процесів промислового підприємства, економічний аналіз діяльності промислового підприємства, управління підприємством в умовах інноваційного розвитку

Контактна інформація

pidlisna.olena@lll.kpi.ua

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net