Доцент кафедри

Підлісна Олена Анатоліївна

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Основи виробничого підприємництва
Розроблення стартап-проєктів для промислового застосування
Маркетинг хімічної продукції
Комерціалізація наукових розробок
Управління малими і середніми промисловими підприємствами
Економіка, організація і управління хімічним виробництвом

Наукові доробки

понад 160 наукових статей, 6 патентів України на винахід, авторські права на наукові твори, більше 20 підручників і навчальних посібників

Наукові інтереси

управління промисловими підприємствами, організація техніко-технологічних процесів промислового підприємства, економічний аналіз діяльності промислового підприємства, управління підприємством в умовах інноваційного розвитку

Контактна інформація

pidlisna.olena@lll.kpi.ua

Працює на кафедрі економіки і підприємництва з 1999 року. Спеціалізується на управлінні промисловими підприємствами. Має стаж роботи на технологічних і управлінських посадах на хімічних промислових підприємствах більше 10 років.

Генерує і розробляє дисципліни у сфері економіки і управління промисловими підприємствами: «Основи виробничого підприємництва», «Розроблення стартап-проєктів для промислового застосування», «Маркетинг хімічної продукції», «Комерціалізація наукових розробок», «Управління малими і середніми промисловими підприємствами», «Економіка, організація і управління хімічним виробництвом».

Є науковим керівником бакалаврських і магістерських робіт факультету менеджменту та маркетингу і консультантом з підготовки і  формування економічної частини дипломних робіт бакалаврів і магістерських  дисертацій здобувачів вищої освіти  технічних факультетів.

 Має більше 15 сертифікатів міжнародних стажувань та підвищення кваліфікації. Брала участь у підготовці проєктів для участі у міжнародних грантових програмах. Володіє компетенцією генерування, розробки  і впровадження інновацій.