Практика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Переддипломна практика: рекомендації з проведення : навчальний посібник для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти

Робоча програма (Силабус) ОК “Переддипломна практика”

Результати практики 2022 – 2023 н.р. (УЕ-91, УЕ-з91)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти