Доцент кафедри

Погребняк Анна Юріївна

Посада

доцент

Вчене звання

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Комерціалізація наукових розробок
Розроблення стартап-проектів
Мікроекономіка
Проектний аналіз

Наукові доробки

понад 100 наукових та науково-методичних праць, зокрема, колективні монографії, статті в базах Scopus та Web of Science, гранти на стажування та навчання закордоном

Наукові інтереси

Антикризове управління, потенціал підприємтсв, циркулярна економіка, економічна безпека підприємства, стартап проєкти

Контактна інформація

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net