офіційні документи

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Документи з регламентації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм

Перелік освітніх програм

Положення про кафедру

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про дуальну освіту

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Нормативно-правові та регламентуючі документи та корисні ресурси з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату