Наукові конференції

Традиційно щороку восени кафедра економіки і підприємництва проводить міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. 

Метою конференції є обмін інформацією з проблем і напрямів розвитку підприємництва, вивчення кращого світового досвіду його організації та стимулювання, аналіз генези економічних систем та їх суб’єктів в умовах загально цивілізаційних викликів та особливостей розвитку національної економіки, пошук прикладних інструментів їх вирішення, а також обговорення ключових аспектів еволюції наукової економічної думки, прогнозування тенденції розвитку сучасних економічних систем. 

Секції конференції: 

  1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні
  2. Сучасні проблеми економіки
Запрошення 2021 Програма конференції  Збірник 2021
2020 рік
Запрошення 2020 Програма конференції  Збірник 2020
                                      

 

У рамках проведення конференції публікувалися та виступали студенти, аспіранти та викладачі  факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФММ, ІХФ, ХТФ, , ФБТ), представники установ НАН України (Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України), Технічного університету Молдови, Гарвардської бізнес школи (США), Грузинського технічного університету, Інституту економіки ім. П Гугушвілі (Грузія) та ін.
2019 рік

Запрошення 2019 Програма конференції Збірник 2019
У рамках проведення конференції публікувалися та виступали студенти, аспіранти та викладачі факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФММ, ІХФ, ХТФ, , ФБТ, ІЕЕ), представники Технічного університету Молдови, Гарвардської бізнес школи (США), Грузинського технічного університету, Інституту економіки ім. П Гугушвілі (Грузія) та ін., виступали представники установ НАН України (Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України). 2018 рік
Запрошення 2018 Програма конференції  Збірник 2018

У рамках проведення конференції публікувалися та виступали студенти, аспіранти та викладачі факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФММ, ІХФ, ХТФ, , ФБТ, ІЕЕ), представники ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України,Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ДВНЗ “Криворізький національний університет” запрошений гістьEnes Eryarsoy  – professor of Management Information Systems at Istanbul Sehir University, in Istanbul (Туреччина) та ін.

2017 рік
Запрошення 2017 Програма конференції  Збірник 2017

У рамках проведення конференції у 2017 році публікувалися та виступали студенти, аспіранти та викладачі факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФММ, ІХФ, ХТФ, ВПІ, ТЕФ, ФБТ, ІЕЕ, ФСП), представники установ НАН України, зокрема: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, Державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАН України,  учасники з Молдови, Грузії, Польщі, Франції, Великобританії та ін. 

2016 рік

У рамках проведення конференції у 2016 році публікувалися та виступали студенти, аспіранти та викладачі факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФММ, ІХФ, ХТФ, ВПІ, ТЕФ, ФБТ, ІЕЕ, ФСП), представники Академії муніципального управління, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Криворізького економічного інституту ДВНЗ, Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, МНТУ ім. Ю. Бугая, Національного авіаційного університету, Національного університету державної фіскальної служби України, Національного університету харчових технологій, Харківського національного університету імені Семена Кузнеця,Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. А також представники Masaryk University, the faculty of finance and accounting (Республіка Чехія), Jagiellonian University, Management and Social Communication Faculty, (Польща), Кишинів, Технічного університету Молдови, University of Pécs (Угорщина), Білоруського національного технічного університету (Білорусь), Kingston University (Великобританія).

  
  

                                                             

 

Більш детально про конференції та інші наукові заходи факультету менеджменту та маркетингу на сайті ФММ у розділі “Конференції та інші наукові заходи ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського”