Науково-методичні семінари

На кафедрі економіки і підприємництва проводяться наукові та науково-методичні семінари. Їх мета полягає у забезпеченні обміну знаннями та досвідом між викладачами, представниками бізнесу, наукової спільноти, представників громадянського суспільства та студентами, аспірантами, докторантами. А також вироблення нових наукових знань, їх поширення та практичного використання, забезпечення підвищення якості вищої освіти і популяризації наукової діяльності серед молодих учених. 

2020 рік: 
     1. Науковий семінар кафедри економіки і підприємництва за темою дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища» на на платформі Zoom (24 червня 2020 р.).

     2. Міжкафедральний науковий семінар за темою дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища» на платформі Zoom (28 жовтня 2020 р.).

2019 рік:

Заняття (лекції та семінари) викладачів кафедри спільно з представниками підприємств та ЗВО іноземних партнерів:
     1. Трансфертне ціноутворення – просто про складне (12 березня 2019 р.). (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.).

     2. Облікова політика або стандарти працюють на тебе (26 березня 2019 р.). (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.).
     3. ІТ-бізнес: особливості оподаткування. (02 квітня 2019 р.). (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.).
     4. Due Diligence. Практичні аспекти (податкові due diligence). (17 травня 2019 р.). (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.).

2018 рік: 

Науково-методологічні семінари:
     1. На тему «Організаційно-економічний механізм управління основними засобами поліграфічних підприємств», 15 березня 2018 р. (доповідач – Сірик  М.О.). 

     2. На тему дисертаційної роботи «Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування», 15 травня 2018 р. (доповідач -Покровська Н.М.)

Семінари для студентів 4-5 курсів:
 1.«Обґрунтування напрямів пошукових досліджень», науковий керівник – проф. Марченко В.М.
2. «Розкриття проблем економіки із застосуванням методичного інструментарію», науковий керівник – доц. Шашина М.В.
3.«Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації», науковий керівник – проф. Тульчинська С.О.
4.«Використанням математичного моделювання для обґрунтування економічних рішень», науковий керівник – доц. Кузьмінська Н.Л.
5. «Прогнозування фінансової кризи суб’єктів господарювання у нестійкому ринковому середовищі», науковий керівник – проф. Мартиненко В.П.

Заняття (лекції та семінари) викладачів кафедри спільно з представниками підприємств та ЗВО іноземних партнерів: семінар професора Енаса Ереорса, Міський університет Стамбулу, Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського №3/576 від 14.11.2018; Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 19 листопада 2018 р. (студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.)

2017 рік:

Науково-методологічні семінари: 

     1. На тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії», 17 лютого 2017 р. (доповідач – Чорній Б.П.). Науковий керівник: проф., д.е.н. Тульчинська С.О.
2. На тему «Управління структурою капіталу акціонерних товариств», 16 березня 2017 р. (доповідач – Мастюк Д.О.). Науковий керівник: проф., к.е.н. Круш П.В. 

     3. На тему «Формування структури акціонерного капіталу енергогенеруючих підприємств», 26 травня 2017 р. (доповідач – Мастюк Д.О.). Науковий керівник: проф., к.е.н. Круш П.В. 
     4. На тему: «Розвиток агропромислового комплексу регіонів України: стан та перспективи», 19 травня 2017 р. (доповідач – Дергалюк М.О.). Науковий керівник: доц., к.е.н. Хринюк О.С.
     5. На тему «Ризик менеджмент надійності логістичної системи машинобудівних підприємств», 01 червня 2017 р. (доповідач – Кулик Ю.М.). Науковий керівник к.е.н., проф.Кривовязюк І.В. 
     6. На тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу регіонів», 27 жовтня 2017 р. (доповідач – Дергалюк М.О.). Науковий керівник: доц., к.е.н. Хринюк О.С.
     7. На тему: «Організаційно-економічний механізм управління основними засобами поліграфічних підприємств», 26 жовтня 2017 р. (доповідач – Сірик  П.О.). Науковий керівник: проф., к.е.н. Круш П.В. 

Семінари для студентів 4-5 курсу:

1.«Обґрунтування напрямів пошукових досліджень», науковий керівник – проф. Марченко В.М.
2. «Розкриття проблем економіки із застосуванням методичного інструментарію», науковий керівник – доц. Шашина М.В.
3.«Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації», науковий керівник –  проф. Тульчинська С.О.
4.«Використанням математичного моделювання для обґрунтування економічних рішень», науковий керівник – доц. Кузьмінська Н.Л.
5. «Прогнозування фінансової кризи суб’єктів господарювання у нестійкому ринковому середовищі, науковий керівник – проф. Мартиненко В.П.

2016 рік: 

Науково-методологічні семінари: 

 1. На тему «Розвиток соціальної інфраструктури в Україні», 11 березня 2016 р.  (доповідач – Кириченко С.О.). Науковий керівник: проф., д.е.н. Тульчинська С.О. 
 2. На тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії», 09 листопада 2016 р.  (доповідач – Чорній Б.П.);
 3. На тему «Концептуальні засади активізації залучення інвестиційних ресурсів», 11 березня 2016 р.  (доповідач – Чорній Б.П.). Науковий керівник: проф., д.е.н. Тульчинська С.О. 
 4. На тему «Оцінка розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України», 26 квітня 2016 р. (доповідач – Кириченко С.О.).
 5. 16 березня 2016 р. На тему «Управління економічною безпекою підприємств машинобудування» (доповідач – Євдокименко В.).
 6. На тему «Концептуальні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств промисловості», 16 березня 2016 р.  (доповідач – Євдокименко В.).
 7. На тему «Формування структури акціонерного капіталу енергогенеруючих підприємств», 16 березня 2016 р.  (доповідач – Мастюк Д.О.). Науковий керівник: проф., к.е.н. Круш П.В. 
 8. На тему «Управління структурою капіталу акціонерних товариств», 16 березня 2016 р.  (доповідач – Мастюк Д.О.). Науковий керівник: проф., к.е.н. Круш П.В. 
 9. На тему „Управління стратегічними можливостями підприємства на антикризових засадах”, 24 лютого 2016 р. (доповідач – Стрільчук Р.). Науковий керівник к.е.н., проф.Кривовязюк І.В.
 10. На тему „Управління трудовим потенціалом машинобудівних підприємств”, 16 березня 2016 р. (доповідач – Сімчера О.І.). Науковий керівник: доц., к.е.н. Хринюк О.С.
 11. На тему «Ризик менеджмент надійності логістичної системи машинобудівних підприємств», 13 березня 2016 р. (доповідач – Кулик Ю.М.). Науковий керівник к.е.н., проф.Кривовязюк І.В.

Наукові семінари для студентів 4-5 курсу:

 1. «Розкриття проблем економіки із застосуванням методичного інструментарію», науковий керівник – доц. Шашина М.В.
 2. «Використанням математичного моделювання для обґрунтування економічних рішень», науковий керівник – доц. Кузьмінська Н.Л.
 3. «Обґрунтування напрямів пошукових досліджень»,науковий керівник – проф. Марченко В.М.
 4. «Прогнозування фінансової кризи суб’єктів господарювання у нестійкому ринковому середовищі», науковий керівник – проф. Мартиненко В.П.

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net