Професор

Круш Петро Васильович

Посада

професор

Вчене звання

професор

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Економічна теорія
Макроекономіка

Наукові доробки

автор і співавтор понад 220 наукових і навчально-методичних праць в т.ч. 14 монографій, 3 підручників, 22 навчальних посібників, з яких 9 з грифом МОН України, 6 з грифом методичної ради НТУУ «КПІ»

Наукові інтереси

інститути; економічна влада; система регулювання національною економікою

Контактна інформація

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net