Доцент кафедри

Кириченко Сергій Олександрович

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Регіональна економіка
Потенціал і розвиток підприємства
Страхування

Наукові доробки

понад 100 наукових та науково-методичних праць, з них колективні монографії, навчальні посібники, підручник з грифом МОН у співавторстві, авторське свідотство, статті в наукомптричних базах, зокрема Web of Science.

Наукові інтереси

розвиток соціальної інфраструктури регіонів України, трудоресурсний потенціал

Контактна інформація

serg191@ukr.net