Доцент кафедри

Кириченко Сергій Олександрович

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Регіональна економіка
Потенціал і розвиток підприємства
Страхування

Наукові доробки

понад 100 наукових та науково-методичних праць, з них колективні монографії, навчальні посібники, підручник з грифом МОН у співавторстві, авторське свідотство, статті в наукомптричних базах, зокрема Web of Science.

Наукові інтереси

розвиток соціальної інфраструктури регіонів України, трудоресурсний потенціал

Контактна інформація

serg191@ukr.net

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net