забезпечення якості освіти

З метою забезпечення якості вищої освіти та належної підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті діє  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти