Академічна мобільність

Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

http://mobilnist.kpi.ua/creditna-mobilnist/
https://www.facebook.com/KPImobility

Міжнародні проекти і програми з грантовою підтримкою.

Здобувачі вищої освіти кафедри економіки і підприємництва  можуть брати участь  в міжнародних проектах і програмах, які передбачають грантову підтримку навчання, стажування, проведення досліджень в  університетах-партнерах КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Міжнародні програми  обміну тривають:  один тиждень (для аспірантів, викладачів, наукових співробітників), до  одного семестру (для магістрів),   до одного навчального року (для бакалаврів).

Участь у таких проектах і програмах можуть взяти всі  здобувачі освіти з середнім балом успішності не менше 75, починаючи з 2-го курсу першого рівня вищої освіти. Серед усіх здобувачів, які подали документи на участь проекті або програмі, проводиться конкурс відповідно до вимог оголошення конкурсу.

Міжнародні стажування викладачів 

Усі конкурси (і за міжнародними угодами, і за міжуніверситетськими угодами) проводить відділ академічної мобільності студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Документи, які регламентують академічну мобільність: