Доцент кафедри

Шевчук Наталія Анатоліївна

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни, які викладає

Економіка і організація виробництва
Менеджмент стартап-проектів
Розробка стартап-проектів
Управління ресурсами підприємства

Наукові доробки

понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких понад 70 статей опубліковані у фахових виданнях України, 12 статей індексуються в базах Scopus та Web of Science. Є співавторкою 2 монографій, а також підручників, зокрема, «Економіка підприємства», «Основи підприємницької діяльності», має 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права, 5 патентів України на корисну модель

Наукові інтереси

Контактна інформація

Працює на кафедрі з 2002 року. Впродовж науково-професійної діяльності викладає дисципліни «Економіка та організація виробництва», «Організація діяльності підприємства», «Основи підприємницької діяльності», «Управління ресурсами підприємства».

Щорічно здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Має більше 20 сертифікатів щодо міжнародного підвищення кваліфікації. Шевчук Н. А. була виконавцем проєкту UNIDO Request For Proposal (RFP) 7000004949 – PROVISION OF SERVICES TO CARRY OUT REGULATORY IMPACT ASSESSMENT OF THE ECO-INDUSTRIAL PARKS APPROACH RFx response number 6000027576. Contract No. 3000094214 (2021-2023 рр.).

Членкиня редакційної колегії наукового фахового видання «Дороги і мости» – наукове фахове видання України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ № 409. Дата: 2020-03-17.

З 2020 є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Приймала участь в міжнародних заходах в рамках програм Еразмус+ (стажування, викладання), зокрема відвідала: Ankara University (Турецька Республіка), 2023 рік; Eskişehir Technical University, м. Ескешехір (Турецька Республіка), 2023 рік.  Kütahya Dumlupınar University м. Кютахья (Турецька Республіка), 2022 рік.

Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» № 1400 від 21.10.2022 р. та Всеукраїнської громадської організації «Майстерня мрій» № 321 від 23.05.2022 р.