Завідувач кафедри

ТУЛЬЧИНСЬКА Світлана Олександрівна

Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економіки і підприємництва.

У 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів України». За 23 роки викладацької діяльності є авторкою понад 400 наукових праць. 

Активно підтримує зв’язки із науковими школами інших ВНЗ, є членкинею спеціалізованих Вчених Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, а також входить до складу редакційних колегій фахових видань України категорій Б.

Під керівництвом Світлани Олександрівни було захищено 2 кандидатські та 3 докторські дисертації.

З 2021 р. – завідувачка кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ».

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net