Навчальні дисципліни (силабуси)

Перший (бакалаврський) рівень Вищої освіти

1. Нормативні освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗО 01. Українська мова за професійним спрямуванням

ЗО 02. Історія української культури

ЗО 03. Основи здорового способу життя

ЗО 04. Практичний курс англійської мови. Частина 1 

ЗО 04. Практичний курс англійської мови. Частина 2

ЗО 05. Філософія

ЗО 06. Правознавство

ЗО 07. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

ЗО 07. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

ЗО 08. Історія економічних учень

ЗО 09. Математика для економістів. Частина 1

ЗО 09. Математика для економістів. Частина 2

ЗО 10. Теорія ймовірності та математична статистика

ЗО 11. Інформатика. Частина 1

ЗО 11. Інформатика. Частина 2

ЗО 12. Менеджмент

ЗО 13. Маркетинг

ЗО 14. Статистика

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО 01. Економічна теорія

ПО 02. Галузева економіка

ПО 03. Монетарна економіка

ПО 04. Макроекономіка

ПО 05. Мікроекономіка

ПО 06. Оптимізаційні методи і моделі

ПО 07. Фінанси

ПО 08. Економіка підприємства

ПО 09. Економетрика

ПО 10. Бухгалтерський облік

ПО 11. Економіка праці і соціально-трудові відносини

ПО 12. Міжнародна економіка

ПО 13. Національна економіка

ПО 14. Національна економіка. Курсова робота

ПО 15. Комп’ютерні технології на підприємстві

ПО 16. Економіка розвитку

ПО 17. Економіка розвитку. Курсова робота

ПО 18. Податкова система

ПО 19. Фінанси підприємств

ПО 20. Управління витратами

ПО 21. Управління витратами. Курсова робота

ПО 22. Економічний аналіз

ПО 23. Економічний аналіз. Курсова робота

ПО 24. Соціальна економіка

ПО 25. Проектний аналіз

ПО 26. Проектний аналіз. Курсова робота

ПО 27. Господарське законодавство

ПО 28. Економічні ризики та методи їх вимірювання

ПО 29. Переддипломна практика

2. Вибіркові освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загально-університетський каталог

2.2. Цикл професійної підготовки

ПВ 01. Організація виробництва

ПВ 02. Державне регулювання економіки

ПВ 03. Ціноутворення

ПВ 04. Страхування

ПВ 05. Потенціал і розвиток підприємства

ПВ 06. Прикладне програмне забезпечення

ПВ 07. Планування і контроль на підприємстві

ПВ 08. Інвестування

ПВ 09. Економіка та організація біржової діяльності

ПВ 10. Організація власної справи

ПВ 11. Корпоративна економіка

ПВ 12. Економічна безпека підприємства

ПВ 13. Логістика

ПВ 14. Фондовий ринок

Положення про порядок реалізації студентами факультету менеджменту та маркетингу права на вільний вибір навчальних дисциплін

Ф-каталог

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net