Навчальні матеріали

методичне забезпечення

Назва методичного матеріалуАвториРік виданняДоступ
 
I. Підготовка дипломів та магістерських дисертацій:  
ПРОГРАМА КОМЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка»
освітнього ступеня «бакалавр»
за освітньо-професійною програмою «Економіка бізнес-підприємства»
В.М. Марченко,
С.О. Тульчинська,
А.В. Гречко,
Н.Л. Кузьмінська,
С.О. Кириченко
2022 Зберегти
Дипломне проектування: написання, оформлення та захист атестаційних робіт для здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 Економіка,ОПП Економіка бізнес-підприємстваВ.М. Марченко,
А.В. Гречко,
Н.Л. Кузьмінська,
О.В. Кривда
2020 Зберегти
Магістерська дисертація : організація виконання, вимоги до структури, змісту та оформлення. Навчальний посібник для студентів ФММ спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка бізнес-підприємства» денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр»В.П. Мартиненко,
В.М. Марченко
 2019  Зберегти
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ бакалаврів за спеціальністю 051 Економіка ОПП «Економіка бізнес-підприємства»  2021  Зберегти
 
II. Методичні вказівки/рекомендації до виконання КР, РР, РГР:  
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання розрахункового індивідуального завдання за спеціальністю 051 «Економіка» ОПП «Економіка бізнес-підприємства» для студентів всіх форм навчання за фаховим спрямуванням бакалавра для спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»О.В. Кривда2017Зберегти
Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія): методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Маркетинг»С.О.Тульчинська
С.О. Кириченко
2017Зберегти
Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія): словник термінів для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Маркетинг»С.О.Тульчинська
С.О. Кириченко
2017Зберегти
 
III. Зразки дипломів:
Зразок №1 диплому на здобуття першого (бакалаврського) рівня ВО за ОПП Економіка бізнес-підприємстваОчеретяна О.В.2020Переглянути
Зразок №2 диплому на здобуття першого (бакалаврського) рівня ВО за ОПП Економіка бізнес-підприємстваМісяйло О.В.2020Переглянути
Зразок магістерської дисертації на здобуття другого (магістерського) рівня ВО за ОПП Економіка бізнес-підприємстваНестерчук О.С.2022Переглянути