Навчальні дисципліни (силабуси)

Другий (магістерський) рівень Вищої освіти

1. Нормативні освітні компоненти 

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗО 01. Наукові дослідження в економіці

ЗО 02. Економічний вимір сталого розвитку

ЗО 03. Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

ЗО 04. Розробка стартап-проектів

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО 01. Стратегії розвитку соціально-економічних систем

ПО 02. Управління проектами

ПО 03. Управління проектами. Курсова робота

ПО 04. Секторальна економіка

ПО 05. Інформаційно-аналітична діяльність економіста

ПО 06. Економічне обґрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків

ПО 07. Діагностика процесів управління економічною діяльністю

ПО 08. Діагностика процесів управління економічною діяльністю. Курсова робота

ПО 09. Практика

ПО 10. Виконання магістерської дисертації

2. Вибіркові освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки

ПВ 01. Прикладна економіка

ПВ 02. Фінансовий менеджмент

ПВ 03. Управління ресурсами підприємства

ПВ 04. Антикризове управління підприємством

ПВ 05. Економіка та управління зовнішньоекономічною діяльністю

Положення про порядок реалізації студентами факультету менеджменту та маркетингу права на вільний вибір навчальних дисциплін

Ф-каталог

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net