Науковий студентський гурток кафедри економіки і підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»
«Фінансист», 2014

Фахова дисципліна: Фінансовий менеджмент.

Мета наукового гуртка: залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Основні завдання:
• здобуття студентами поглиблених знань по актуальній проблематиці фінансового менеджменту;
• формування у студентів навичок економічного мислення;
• набуття студентами досвіду проведення наукових досліджень.

Тематичний напрямок досліджень: Фінансові методи управління підприємницькою діяльністю в Україні.

Тематика досліджень:
1 Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства.
2. Управління фінансовим станом на підприємстві.
3. Управління фінансовим потенціалом підприємства.
4. Напрямки та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.

Науковий керівник: Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. О.С. Хринюк.

Публікації:

1. Ляшенко Є.Ю. Методика аналізу показників виробничо-фінансової діяльності підприємства / О.С. Хринюк, Є.Ю. Ляшенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.
2. Орєхова А.А.. Теоретичні основи організації стимулювання праці / О.С. Хринюк, А.А. Орєхова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.
3. Третяк Ю.В.. Механізм стимулювання продуктивності праці на підприємстві / О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с.
4. Бабич І.В. Аналіз ефективності підприємства та oбґpунтувaння ocнoвних зaхoдів підвищення його пpибуткoвocті на прикладі ТОВ «СВС» / О.С. Хринюк, І.В. Бабич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с.
5. Бабич І.В. Оцінка динаміки прибутку та резервів розвитку ТОВ «CВC» / О.C. Хринюк, І.В. Бaбич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с.
6. Третяк Ю.В. Аналіз продуктивності праці на ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів» / О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с.
7. Кононенко Н.С. Фінансовий аналіз, як основа управління фінансовим потенціалом підприємства / О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.
8. Данилов А.В. Вплив фінансових спекуляцій на економіку України / С.О. Кириченко, А.В. Данилов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.
9. Нечипорук С.О. Теоретичні засади управління фінансовим потенціалом підприємства / А.В. Гречко, С.О. Нечипорук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.
10. Лозовська О.І. Методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства / Т.Є. Шевченко, О.І. Лозовська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с.
11. Сергієнко Т.С. Сучасні проблеми та інструменти аналізу фінансових результатів/ Сергієнко Т.С., Тюленєва Ю.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с..
12. Сергієнко Т.С. Методи оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах/ Сергієнко Т.С., Тюленєва Ю.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net