university building

Кафедра економіки і підприємництва у 1993 році відкрила спеціальність „Економіка підприємства”. Було розпочато процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної і заочної форм навчання.

Мета кафедри – підготовка конкурентоспро-можних фахівців з фундаментальною економічною освітою і дипломом, який визнається міжнародною спільнотою, для потреб нашої держави та інших країн з ринковою економікою.

Кафедра гарантує:
-​ високий рівень професіональної підготовки;
-​ створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх здібностей і талантів (участь в державних науково-дослідних роботах, студентських наукових гуртках, науково-практичних конференціях, збірниках наукових праць, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах).

Започатковані кафедрою сучасні технології навчання сприяють формуванню висококваліфікованого спеціаліста з економіки підприємства.

Кафедру очолює професор Круш Петро Васильович - автор більше 140 методичних та наукових праць, серед яких наукові монографії, підручники та навчальні посібники, 6 з яких мають гриф МОН України.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net