Бакалавр

Бакалавр
Напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”
(вступники)

            Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. 
          Форма навчання: денна, заочна.

         У відповідності до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» конкурсний відбір за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” проводиться з профорієнтованих предметів – математика і географія та загальноосвітніх – українська мова та література.

            Термін навчання за денною формою – 4 роки
            Термін навчання за заочною формою – 4,5 роки


            Навчання студентів здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.


            Бакалавр отримує необхідні знання та практичні навички за переліком дисциплін передбачених програмою підготовки.

            Бакалавр з економіки підприємства в змозі застосувати набуті навички в практичній роботі, здатен виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу на підприємствах різної форми власності та в різних галузях господарства.

            Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

            Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) Бакалавр надає можливість до подальшого навчання  для здобуття ОКР спеціаліста або магістра (7.03050401, 8. 03050401 - «Економіка підприємства»).