051 Економіка

         
Навчальна група  УЕ-61м (денна форма навчання)

   №

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

 

Назва 
магістерської дисертації

 

Посада, науковий ступінь та вчене звання, прізвище й ініціали керівника магістерської дисертації

1

2

3

4

1. 

Башилова
Вікторія Павлівна

Управління асортиментною політикою з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ НВФ «Металобудсервіс» 

Проф., д.е.н. Марченко В. М.

2. 

Бова Вікторія Анатоліївна

Управління фінансовим потенціалом з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ "АГРОТЕХСОЮЗ"

Доц., к.т.н. Красношапка В.В.

3. 

Братченко
Андрій Ігорович

Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення стабільності діяльності ТОВ "Літера" 

Доц., к.е.н.
Кривда О. В.

4. 

Волошин Олександр Олександрович

Управління інтелектуальним потенціалом ТОВ "ВУЛЗА" з метою підвищення його конкурентоспроможності

Доц., к.е.н.
Макалюк І.В.

5. 

Данилов
Андрій Віталійович

Управління ефективністю формування виробничого потенціалу ПАТ "Київський маргариновий завод" з метою підвищення його конкурентоспроможності

Доц., к.е.н.
Кавтиш О.П.

6. 

Костюков Костянтин Володимирович

Управління логістичними процесами з метою підвищення стабільності діяльності підприємства ПАТ «Оболонь»

Доц., к.е.н.
Хринюк О.С.

7. 

Кушик
Ірина Леонідівна

Управління процесом формування прибутковості ТОВ «Агрофірма «Київська»

Проф., д.е.н.
Мартиненко В. П.

8. 

Легеза
Назар Вікторович

Управління виробничим потенціалом з метою забезпечення сталого розвитку ДАХК "Артем"

Проф., д.е.н. Мартиненко В. П.

9. 

Майстренко Наталія Володимирівна

Управління логістичними процесами з метою підвищення ефективності діяльності ПСП «Шевченківське»

Доц., к.е.н.
Тюленєва Ю. В.

10. 

Мегедь
Юлія Віталіївна

Управління запасами з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ "Вега Україна"

Проф., к.е.н.
Круш П. В.

11. 

Мельнікова Олександра Михайлівна

Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності ПП "Леді Шуз"

Доц., к.е.н.
Гречко А. В.

12. 

Парфенюк Михайло Вячеславович

Управління фінансовою політикою з метою підвищення ефективності ТОВ "Агротехсоюз"

Доц., к.е.н.
Дергалюк Б. В.

13. 

Рубцов Андрій Миколайович

Управління ціновою політикою з метою підвищення конкурентоспроможності ПрАТ «Фармацевтична фірма Дарниця»

Доц., к.е.н.
Шашина М. В.

14. 

Ситник
Юрій Сергійович

Управління ефективністю збутової політики ТОВ МВВФ «Енергетик» з метою забезпечення стабільності його діяльності

Доц., к.е.н.
Кузьмінська Н.Л.

15. 

Хоменко
Тетяна Юріївна

Управління зовнішньоекономічною діяльністю з метою підвищення ефективності ТОВ "Агротехсоюз"

Проф., к.е.н.
Круш П. В.

16. 

Цвіркун
Альона Сергіївна

Управління інноваційним потенціалом з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ Фірма «Елекон ЛТД»

Проф., д.е.н. Марченко В. М.Навчальна група  УЕ-з61м (заочна форма навчання)

Прізвище, ім’я,
по-батькові студента

Назва
магістерської дисертації

Посада, науковий ступінь та вчене звання, прізвище й ініціали керівника магістерської дисертації

1

2

3

4

  1.  

Гращенко Максим Вячеславович

Управління фінансовим потенціалом з метою підвищення інвестиційної привабливості ПрАТ «МТС Україна»

Доц., к.е.н.
Шашина М.В.

  1.  

Гримашевич
Тіна Іванівна

Управління ефективністю виробничого потенціалу підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності

Доц., к.е.н.
Хринюк О.С.

  1.  

Дитиненко
Тетяна Віталіївна

Управління кадровим потенціалом промислового підприємства з метою підвищення його ефективності

Проф., к.е.н.
Круш П.В.

  1.  

Євсігнєєва Наталія Вячеславівна

Управління фінансовим потенціалом ТОВ «Агротехсоюз» з метою підвищення ефективності його діяльності

Проф., к.е.н.
Круш П.В.

  1.  

Ждановський Андрій Миколайович

Управління виробничим потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його господарської діяльності

Доц., к.е.н.
Гречко А.В.

  1.  

Канар Марина Олександрівна

Управління ефективністю використання фінансового потенціалу з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства

Доц., к.е.н.
Кавтиш О.П.

  1.  

Кньовець
Василь Васильович

Управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства кондитерської галузі

Проф., д.фіз.-мат.н. Солнцев С.О.

  1.  

Хондока
Вікторія Анатоліївна

Управління кадровою політикою підприємства з метою забезпечення стабільності його діяльності

Проф., д.е.н.
Марченко В.М.Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net