Випускні роботи студентів 5-го курсу, групи УЕ-41с

№ з/п Студент Назва роботи Науковий керівник
1 Афанасьєва Я.К. «Удосконалення політики формування конкурентних переваг продукції з метою підвищення доходності ПАТ ПБК «Крим» К.е.н., доц.
Шашина М.В.
2 Геворгян А.А. «Ефективність управління прибутковістю підприємства» К.т.н., доц.
Підлісна О.А.
3 Гончаренко А.В. «Удосконалення товарної політики з метою підвищення прибутковості підприємства» К.е.н., доц.
Гречко А.В.
4 Іванченко В.О. «Напрями удосконалення використання виробничого потенціалу з метою підвищення прибутковості ПАТ «Яготинський маслозавод» К.е.н., доц.
Дергалюк Б.В.
5 Кайдаш В.С. «Удосконалення стратегії фінансової стабілізації підприємства» К.е.н., доц.
Шашина М.В.
6 Кобцов Н.В. «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу промислових підприємств» К.е.н., доц.
Тюленєва Ю.В.
7 Коновалова Ю.А. «Удосконалення формування прибутку з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ «ЕВРОВЕТ» К.ф.-м.н., доц.
Клименко О.В.
8 Рожанковський І.В. «Удосконалення товарної політики з метою підвищення ефективності діяльності «Сігма-профі» Д.е.н., проф.
Марченко В.М.
9 Семененко Б.Ю. «Удосконалення асортиментної політики з метою підвищення прибутковості ПАТ «Вімм Білль Данн» Ст. викладач
Бойчук Н.Я.
10 Смаль В.В. «Підвищення ефективності конкурентоспроможності продукції підприємства» К.т.н., доц.
Сердюк Б.М.
11 Шаршакова А.В. «Підвищення ефективнoсті викoристaння ресурсів підприємствa» К.т.н., доц.
Сердюк Б.М.Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net