Методичні вказівки до виконання реферату з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.050304 «Економіка підприємства»

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net