Назва методичного матеріалу Автори Рік видання Доступ
 
I. Підготовка дипломів та магістерських дисертацій:   
Дипломне проектування: написання, оформлення та захист атестаційних робіт для здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 Економіка,ОПП Економіка бізнес-підприємства В. М. Марченко,
А.В. Гречко,
Н.Л. Кузьмінська,
О.В. Кривда
2020  Зберегти
Магістерська дисертація: організація виконання, вимоги до структури, змісту та оформлення. Навчальний посібник для студентів ФММ спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка бізнес-підприємства» денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр»

В. П. Мартиненко,
В. М. Марченко

 2019   Зберегти
    
II. Методичні вказівки/рекомендації до виконання КР, РР, РГР:   
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання розрахункового індивідуального завдання за спеціальністю 051 «Економіка» ОПП «Економіка бізнес-підприємства» для студентів всіх форм навчання за фаховим спрямуванням бакалавра для спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

О.В. Кривда

2017 Зберегти
Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія): методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Маркетинг»

С.О.Тульчинська
С.О. Кириченко

2017 Зберегти
Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія): словник термінів для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Маркетинг»

С.О.Тульчинська
С.О. Кириченко

2017 Зберегти
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств"

Шашина М.В.
Кавтиш О.П.

2013 Зберегти
Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» для студентів факультету менеджменту та маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Клименко О.В.,
Гречко А.В.,
Сердюк Б.М.

 2013  Зберегти
    
III. Навчальні посібники, підручники:   
Навчальний посібник "Управління проектами" (електронне видання)
Т.Є.Шевченко,
О.П.Заборовець, 
Ю.В.Тюленєва 
[та ін.]
2011 Перейти
Конспект лекцій з курсу "Менеджмент організацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "Адміністративний менеджмент"

В.В. Красношапка
О.П. Кавтиш

2013 Зберегти
 
IV. Зразки дипломів:
Зразок №1 диплому ОКР "Бакалавр" з напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" 

Максимішина О.В. 

2014 Переглянути
Зразок №2 диплому ОКР "Бакалавр" з напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"  Новіков П.В. 2014 Переглянути
Зразок диплому ОКР "Магістр" з напряму підготовки 8.030504 "Економіка підприємства"  Мастюк Д.О. 2014 Переглянути
 
V. Інші матеріали:
Методичні рекомендації, вправи та завдання до практичних занять з курсу «Менеджмент організацій» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Адміністративний менеджмент» (8.18010018)
В. В. Красношапка, 
О.П. Кавтиш, 
Т.Р. Антошко
 2012

Зберегти

       

 

 

 

 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net