Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота під керівництвом зав. каф. економіки і підприємництва – проф. Круша П.В. в рамках господарських тем:

- № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України»;
- № 0108U009339 «Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України»;
- № 0108U009340 «Проблеми управління та регулювання національною економікою»;
- № 0111U008950 «Засади та напрями забезпечення сталого розвитку підприємств національного господарства»;
- № 0109U008919 «Управління підприємствами та шляхи підвищення ефективності їх діяльності»;
- № 0109U008920 «Сучасні проблеми функціонування та розвитку підприємств в Україні»;
- № 0113U008181 «Роль інститутів у функціонуванні та розвитку національного господарства»;

а також наступні теми:

- № 0111U005253 «Методичні питання управління ефективністю підприємств при ненадійному енергопостачанні» (керівник к.т.н., доц. Сердюк Б.М.);
- № 0111U005254 «Економічна оцінка збитків при ненадійному постачанні електроенергетичних систем» (керівник к.т.н., доц. Сердюк Б.М.).


Економічна оцінка збитків підприємств при ненадійному постачанні електроенергетичних систем.

Экономическая оценка ущербов предприятий при ненадежном снабжении электроэнергетических систем.

Econowic evaluation of losses in companies supplying elektroenerhetychnyh unttrusted systems.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U005254, НТУУ «КПІ» - ФММ-Рч 8/2012.
2. Науковий керівник - - к.т.н., доц. Сердюк Б.М., Сердюк Б.Н., Serdiuk Borys N.

Детальніше

Методичні питання управління економічною ефективністю підприємства при ненадійному енергопостачанні.

Методические вопросы управления экономической эффективностью предприятий при ненадежном энергоснабжении.

Methodological issues of economic efficiency of enterpriseswith a reliable energy supply.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U005253, НТУУ «КПІ» - ФММ-Рч 7/2012.
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сердюк Б.М., Сердюк Б.Н., Serdiuk Borys N.

Детальніше

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net