Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

по спеціальності 051 «Економіка» і включає наступні напрями:

1 Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України

2 Підвищення ефективності функціонування інституціональної структури національного господарства

3 Економічна діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в ринкових умовах

4 Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення

5 Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства

6 Державний та приватний сектори в системі управління та регулювання національного господарства


Перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка наукових кадрів (кандидатів наук):
 

  • 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічних вчень»;
  • 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»;
  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».


Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1

Економічна безпека підприємства в умовах інноваційного розвитку 

Уточнити сутність поняття економічна безпека підприємства, виявити особливості її забезпечення в умовах інноваційного розвитку. Розвинути сутність поняття «умови інноваційного розвитку» і обґрунтувати його складові. Удосконалити методичний підхід до оцінювання економічної безпеки, здійснити апробацію теоретичних положень роботи та запропонувати напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства в умовах інноваційного розвитку

проф., к.е.н.

Круш П.В. 
2

Інноваційний розвиток поліграфічних підприємств в умовах інформаційної економіки

На основі поглиблення теоретичних засад інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки обґрунтувати складові та умови інноваційного розвитку поліграфічних підприємств, систематизувати підходи до оцінювання інноваційного розвитку поліграфічних підприємств, здійснити апробацію теоретичних положень роботи та запропонувати напрями підвищення рівня інноваційного розвитку  поліграфічних підприємств в умовах інформаційної економіки

д.е.н., проф.

Тульчинська С.О.

3

Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємництва у сфері інформаційних технологій 

Розглянути та розвинути теоретичні положення організаційно-економічного забезпечення розвитку підприємництва у сфері інформаційних технологій, удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємництва у сфері інформаційних технологій, здійснити апробацію теоретичних положень роботи та запропонувати напрями удосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку підприємництва у сфері інформаційних технологій

д.е.н., проф.

Марченко В.М. 

 
Детальну інформацію щодо правил вступу в аспірантуру можна отримати на http://fmm.kpi.ua/ua/doctorate_graduate

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net