Бакалавр з економіки підприємства 
Напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”
(друга освіта)

Другу вищу освіту мають можливість отримати  студенти старших курсів (5-6 курси) та випускники технічних спеціальностей НТУУ „КПІ” та інших вищих навчальних закладів.
Форма навчання: заочна з міжсесійними заняттями. 

Термін навчання – 1 р. 10 м.
Навчання студентів здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. 
Бакалавр отримує необхідні знання та практичні навички за переліком дисциплін передбачених програмою підготовки.

Бакалавр з економіки підприємства в змозі застосувати набуті навички в практичній роботі, здатен виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу на підприємствах різної форми власності та в різних галузях господарства.

Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр надає можливість до подальшого навчання  для здобуття ОКР магістра.

Перелік документів для вступу:                 

  1. Копія навчальної картки студента або копію диплома бакалавра та додатку до диплому;
  2. Для студентів НТУУ «КПІ» - довідка з деканату основної освіти про навчання в НТУУ «КПІ»;
  3. Копія паспорта (стр. 1, 2, 11);
  4. Копія ідентифікаційного коду;
  5. 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
  6. Довідка з місця роботи або з місця проживання (за виключенням студентів НТУУ "КПІ").

Конкурсний відбір вступників здійснюється за результатами співбесіди.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net